Klub "Rodło" Szczecin-Dargobądz
logo
dargobadz

O nas

 Kluby Rodła są oddolną  inicjatywą  ludzi, utożsamiającymi się  z pięcioma prawdami Polaka, przyjętymi na pierwszym Kongresie Polaków w Berlinie w dniu 6 marca 1938 roku.
Związek Polaków w Niemczech został założony 27 sierpnia 1922 roku w Republice Weimarskiej a zarejestrowany na podstawie prawa pruskiego 3 grudnia 1922 roku.6 marca 1938 roku odbył się pierwszy i jedyny Kongres Polaków w Niemczech w wiekiej sali Theaater des Volkes w Berlinie. Uchwalono na nim Pięć prawd Polaka, które stanowiły ideową podstawę działalności Związku.

1.Jesteśmy Polakami!
2.Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci!
3.Polak Polakowi bratem!
4.Co dzień Polak Narodowi służy!
5.Polska Matką naszą – nie wolno mówić o Matce źle!

Na I Kongres Polaków w Niemczech przybyli Polacy mieszkający na Śląsku Opolskim, z Babimojskiego, Kaszub, Warmii, Ziemi Malborskiej, Mazur, Ziem Połabskich, Westfalii i Nadrenii. Spotkanie stało się ogromną manifestacją narodową Polaków w hitlerowskich Niemczech. Mimo utrudnień – odwołano kilka pociągów – stawiło się około 5 tysięcy delegatów. Koszty podroży uczestników kongrsu ZPwN nie były zwracane. Celem kongresu było zwrócenie uwagi świata na półtoramilionową społeczność polską w Niemczech.W katedrze w Szczecinie umieszczona jest tablica pamiątkowa poświęcona prezesowi ZPwN śp.ks.dr Bolesławowi Domańskiemu.